zondag 30 maart 2014

Vieze gewoonte!

Dat roken slecht is voor je gezondheid weten we allemaal. Ondanks een rookverbod in openbare ruimtes, prijsverhogingen, anti-campagnes en heftige teksten op het pakje lijken mensen maar niet van deze slechte gewoonte af te kunnen komen. Niet alleen een gigantische aanslag op de gezondheid, maar ook het milieu heeft hier enorm onder te lijden.


'Ze lijken klein en onschuldig, maar sigarettenpeuken zijn hardnekkig zwerfvuil vol giftige stoffen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft berekend dat 80 procent van alle sigarettenpeuken in het wild belandt. Dat zijn er 4,5 biljoen (lees 4.500.000.000.000!) per jaar! Die sigarettenfilters zijn allesbehalve biologisch afbreekbaar. Ze bestaan uit plastic, dat in de oceaan verweert tot minuscule snippertjes die in de magen van vissen, vogels en zeezoogdieren terechtkomen.

Filterstompjes zijn venijnige brokjes klein chemisch afval. In peuken zijn maar liefst 4.200 chemische afbraakproducten aangetroffen. Vele zijn notoir kankerverwekkend, verstoren de hormoonhuishouding of zijn anderszins ongezond. Uit onderzoek blijkt dat de peuken effectief gif lekken naar de omgeving. Dat gif kan zich ophopen in de voedselketen'

Bron: www.gva.be

Nu moet ik helaas heel eerlijk toegeven dat ook ik, weliswaar in een ver verleden, heb gerookt en zonder gĂȘne mijn opgebrande sigaretten op straat achterliet. Inmiddels is dat gelukkig alweer zo'n twintig jaar geleden, maar voel, met terugwerkende kracht, de nodige schaamte dat ook ik heb bijgedragen aan deze enorme, vieze vervuiling!

Klein en licht; dus ze verdwijnen zeer gemakkelijk op plekken waar je ze helemaal niet wilt hebben.
Ook de verpakkingen worden tegenwoordig massaal op de grond gegooid!

Volgens 'laatjepeuknietalleen' worden er in Nederland, per jaar, meer dan 9 miljard peuken op de grond gegooid. Per roker is dat gemiddeld 6 tot 7 per dag (2.500 per jaar). Ik heb zelf van mijn zeventiende tot mijn drieentwintigste gerookt. Zo'n zeven jaar dus. Tel daar nog de sporadische 'terugval-momenten' bij op, dan kom ik toch wel op een totaal van ± 8 rookjaren. Wil ik mijn 'peuken-op-straat-gooi-gedrag' van vroeger dan ook enigszins compenseren, dan houdt dat in dat ik zo'n 20.000 sigaretten peuken van de grond moet halen. Ik weet waar ik, bij mijn volgende raaprondjes, op moet gaan letten!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten